top of page
HAGS-170810-1296.jpg

Doelgroepen

Scholen

Scholen

Scholen

 

Het schoolplein is het visitekaartje van de school. VrienDD is trotse partner van De Rolf Groep. Het is onze passie om kinderen op scholen en kinderdagverblijven naar buiten te krijgen en te laten bewegen. Onze taak is om schoolpleinen leuk, uitdagend, functioneel en veilig te maken en om kinderen elke dag een stap extra te laten doen en lekker te laten spelen/bewegen. 

 

Ieder schoolplein, iedere speelplek in het onderwijs is anders. Iedere school is anders. Iedere wens is anders. Kortom, elke schoolplein verdient een analyse, een advies, een plan en bovenal een ambitie. Zoals wij dan zeggen: ‘iedere plek verdient zijn eigen unieke inrichting’.

 

Het is en blijft een spannend maar vooral ook een leuk traject om te doen voor een school. Er is zoveel aanbod en de vraag is eigenlijk altijd: wat past het beste bij onze school? De producten zijn ondersteunend aan dat doel. Er komt veel bij kijken en door onze ervaring kan VrienDD u goed bijstaan in dit traject. Van onder andere een quick scan en adviesstukken schrijven, meerjarenplannen en participatiebijeenkomsten tot realisatie en onderhoud. Er zijn legio mogelijkheden waarin we kunnen adviseren en ondersteuning (als service) bieden.

Scholen_scholen.jpg

Groen, blauwe schoolpleinen

 

Een groenblauw (duurzaam) schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. De groenblauwe buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier.

 

Een groenblauw schoolplein draagt bij aan de gezondheid van de kinderen, brengt de kinderen op een vanzelfsprekende manier in contact met de natuurlijke elementen, bevordert de variatie in spel en plezier, maakt buiteneducatie mogelijk en maakt klimaatverandering en de oplossingen ervoor zichtbaar en tastbaar.

 

Basisscholen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. VrienDD heeft veel ervaring met subsidieaanvragen voor scholen. In het bijzonder als het gaat om blauwgroene schoolpleinen. Wij denken mee met de school en helpen - indien gewenst - bij het invullen en indienen van de subsidieaanvraag. Maar we zijn het liefst betrokken bij het volledige proces. Van de eerste gesprekken, een inspirerend overleg en brainstorm met kinderen en de werkgroep, een inspraakavond voor de buurt en ouders, hulp bij subsidieaanvragen en uiteraard het ontwerp, realisatie en (project)begeleiding.

Scholen_groenblauweschoolpleinen.JPG
Scholen - Groen, blauwe shoolpleinen
Kinderopvang

Kinderopvang

Wij zijn VrienDD, trotse partner van De Rolf Groep. Het is onze passie om kinderen op scholen en kinderdagverblijven naar buiten te krijgen en te laten bewegen. Onze taak is om speelpleinen leuk, uitdagend, functioneel en veilig te maken en om kinderen elke dag een stap extra te laten doen en lekker te laten spelen/bewegen. Het speelplein is namelijk het visitekaartje van de locatie en ieder plein verdient een eigen unieke inrichting. 

 

Voor baby’s, dreumesen en peuters staan het ervaren van zintuigen centraal. Vanaf hun geboorte ontdekken zij de wereld door te voelen, luisteren, kijken, proeven en ruiken. Speel- en leeractiviteiten moeten leiden tot samen spelen, rust en privacy.

 

Kortom, ook de allerkleinsten kinderen zijn graag buiten. Hét grote voordeel: een blij kind. De speelelementen van VrienDD zijn een basis voor een gezonde, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

Kinderopvang.jpg
Recreatie en horeca

Recreatie en horeca

Recreatie en horeca

 

Iedere camping, iedere dagrecreatie, iedere ondernemer heeft zijn eigen visie op de buitenruimte. Iedere wens is anders. Kortom, elke camping verdient een analyse, een advies, een plan en bovenal een ambitie. VrienDD is er op gericht om hierbij te helpen. Door de jarenlange ervaring, door de verschillende expertises, maar absoluut ook door een onderbouwde en eerlijke mening te geven. Er wordt meer en meer verwacht.

 

Ondernemers hebben niet altijd de tijd om overal te kijken wat nieuw en anders is. VrienDD heeft een duidelijke visie op de inrichting van de buitenruimte inclusief groenvoorziening en de koppeling met de animatie. Daarnaast zijn wij van mening dat er ook nagedacht dient te worden over de terugverdien periode van de investeringen. Wat is het doel van de investeringen, wat is uw doelgroep, hoe is de leeftijdsopbouw gedurende het seizoen, etc. Als recreatie is het van belang dat er geregeld vernieuwing plaats vindt op de camping. Er hoeven niet jaarlijks extreme investeringen gedaan te worden. Denk hier over na en maak eventueel een meerjarenplan. Een meerjarenplan hoeft niet moeilijk te zijn. Het start met een analyse waarna er een kort en vooral bondig plan ligt waar je mee verder kan. VrienDD vindt het leuk daarover mee te denken.

Recreatie_recreatie.jpg

Indoor spelen

 

De indoor speelruimtes van VrienDD maken ruimtes kindvriendelijk en zorgen voor de ultieme beleving. In eenvoudige stappen is het mogelijk om voor iedere mogelijke ruimte een unieke speelplek of zithoek te creëren die zal leiden tot een positieve en blijvende herinnering.

 

Iedere situatie vraagt om een eigen unieke inrichting. vrienDD ontwikkelt een indoor speelconcept aan de hand van uitdagende speeltoestellen, speelelementen en veilige ondergronden. VrienDD garandeert de meeste speelwaarde per vierkante meter.

Recreatie_Indoorspelen.jpg
Recreatie en horeca - Indoor spelen

Openbare ruimte

Wij zijn VrienDD! En wij maken ‘buiten’ tot een leuke en uitdagende plek waar iedereen kan spelen, sporten, ontmoeten en leren met plezier. Een goede VrienDD heb je het liefst dicht in de buurt En dat zijn wij dan ook letterlijk en figuurlijk. We leveren slimme en creatieve totaaloplossingen zodat kinderen, jongeren en volwassenen veilig en met plezier binnen en buiten kunnen spelen, sporten en ontmoeten. 

 

VrienDD is een jonge, frisse, creatieve, maar bovenal leuke organisatie die met passie en vol overgave richt op totaaloplossingen voor binnen- en buitenruimtes op het gebied van spelen, sporten en ontmoeten. Wij zijn allemans vrienDD waar je terecht kan voor alle vragen met betrekking tot speeltoestellen, sporttoestellen, straatmeubilair en fietsparkeer oplossingen, maatwerk, ondergronden, groenvoorziening, concepten, onderhoud en beheer en ga zo maar door. Iedere situatie is anders en vraagt om een custom made concept. Voor iedere afmeting en budget heeft VrienDD gave oplossingen. Ons doel is altijd een buiten- en binnenruimte

Openbareruimte.jpg
Openbare ruimte

Sportverenigingen

Een sportvereniging heeft een maatschappelijke functie. Het sportpark is plek waar leden, familie en vrienden sporten én ontmoeten. Daar hoort uiteraard ook een inrichting bij die daarvoor geschikt is. VrienDD heeft een uitgebreid assortiment producten die de buitenruimte van een sportvereniging op een functionele manier kan inrichten.

 

Goede voorbeelden hiervan zijn speeltoestellen en pannavelden voor de kleinste leden. Maar denk ook aan bankjes en afvalbakken rondom velden, zodat zwerfafval wordt tegen gegaan. Door het sportpark zo plezierig mogelijk in te richten, verblijft men er langer. Bij drukte in verband met activiteiten, evenementen of een gezellig samen zijn biedt VrienDD ook mogelijkheden voor de inrichting van het parkeren van fietsen, scooters en auto’s. Kortom, voor iedere situatie een gepaste oplossing.

Sportverenigingen.jpg
Sportverenigigen
bottom of page